"การประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพพลานามัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา"
 
S 12591113
 
วันที่ 13 กันยายน 2566
นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพพลานามัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
 
S 12591133 0
 
S 12591188 0
 
S 12591223 0
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved