"ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมประชุมมอบนโยบายการศึกษา จาก รัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการ"

 

S 12615743 0

 

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” จากพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านการถ่ายทอดสดทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ

 

S 12615745 0

S 12615793 0

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved