สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ.  ครั้งที่ 39/2566"

 

S 13205569 0

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น.

    นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ เพื่อหารือข้อราชการสำคัญ พร้อมทั้งร่วมรับชมรายการ ”พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 39/2566  เพื่อรับฟังนโยบายและข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  

 

 

S 13205521

S 13205608 0

S 13205560 0

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved