พิธีวางพวงมาลา  เนื่องในวันนวมินทรมหาราช  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
 
S 13238326 0
 
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
     นายชวลิต  เจนเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔  พร้อมด้วย  นายวุฒิชัย  สารุสุข,  นายเอกอนันต์  ปุริตังสันโต  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลา 
เนื่องในวันนวมินทรมหาราช  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖  ณ  ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โดยมี  นายสุพจน์  พรอยู่ศรี  ปลัดอำเภอพุทไธสง รักษาราชการแทนนายอำเภอพุทไธสง  เป็นประธานในพิธี

 
 
S 13238392 0
 
S 13238582 0
 
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved