สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รับรายงานตัวผู้รองอำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

S 13074445

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

     นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการคัดเลือกโรงเรียน ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved