ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขายอาคารที่จะรื้อถอนในที่ราชพัสดุ โรงเรียนบ้านโคกกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขายอาคารที่จะรื้อถอนในที่ราชพัสดุ โรงเรียนบ้านโคกกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »