ประชุมการกำกับติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.นายบุญถิ่น มหาสาโร ผ […]

ประชุมการกำกับติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 Read More »