ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26

ประกาศ โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 Read More »

ประกาศ โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26

ประกาศ โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 Read More »

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขายอาคารราชพัสดุโดยการรื้อถอน ของโรงเรียนวัดอมรสิริสามาคี

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขายอาคารราชพัสดุโดยการรื้อถอน ของโรงเรียนวัดอมรสิริสามาคี Read More »

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขายอาคารที่รื้อถอนในที่ราชพัสดุโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขายอาคารที่รื้อถอนในที่ราชพัสดุโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง Read More »

Scroll to Top