ข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

สรุปผลการฝึกประการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายชวลิต เจนเจ […]

สรุปผลการฝึกประการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม Read More »

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นายวุฒิชัย สาร

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 Read More »

การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยก

การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา Read More »

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมรับฟังการบูรณาการงานภารกิจของคุรุสภา

วันที่ 15 มีนาคม 2567    นายชวลิต  เจนเจ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมรับฟังการบูรณาการงานภารกิจของคุรุสภา Read More »

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมประชุมเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการกระบวนการทอผ้าและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

วันที่ 6 มีนาคม 2567  เวลา 10.30 น.      นายชวลิต 

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมประชุมเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการกระบวนการทอผ้าและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหม Read More »

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (ครั้งที่ 2/2567)

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (ครั้งที่ 2/2567) Read More »

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “งานประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต12 คอง14) ประจำปี 2567”

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. นายศุภมิต

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “งานประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต12 คอง14) ประจำปี 2567” Read More »

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “เทศกาลปิดทองพระเจ้าใหญ่วัดหงษ์ ปีที่ 79”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายชวลิต เจนเจร

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “เทศกาลปิดทองพระเจ้าใหญ่วัดหงษ์ ปีที่ 79” Read More »

สพป.บุรีรัมยื เขต 4 ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการฯ “เปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการ

สพป.บุรีรัมยื เขต 4 ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการฯ “เปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ” Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบ นวัตกรรมพัฒนาครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 1-4

     วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

การอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบ นวัตกรรมพัฒนาครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 1-4 Read More »

Scroll to Top