เมษายน 2024

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ครั้งที่ 5/2567

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย […]

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ครั้งที่ 5/2567 Read More »

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 30 เมษายน 2567      นายชวลิต  เจนเจริญ  ผู้อำนวย

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 4/2567 Read More »

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารี

วันที่ 29 เมษายน 2567 นายชวลิต  เจนเจริญ  ผู้อำนวยการสำ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารี Read More »

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ Read More »

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมประชุมสถานีแก้หนี้ครู ครั้งที่ 4/2567

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชวลิต เจนเจริญ ผ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมประชุมสถานีแก้หนี้ครู ครั้งที่ 4/2567 Read More »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศธจ.ร้อยเอ้ด

วันที่ 26 เมษายน 2567 นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพป.บุรีรัมย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศธจ.ร้อยเอ้ด Read More »

ประชุมคณะกรรมการประเมินประวัติและผลงานฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2567

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชวลิต เจนเจริญ ผ

ประชุมคณะกรรมการประเมินประวัติและผลงานฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2567 Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐)

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่ก

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) Read More »

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

วันที่ 23 เมษายน 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นำโดย นายชวลิ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายโดยผลการสอบแข่งขัน ข้าราชการครูและบุคสากรทางการศึกษาอื่นตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายโดยผลการสอบแข่งขัน ข้าราชการครูและบุคสากรทางการศึกษาอื่นตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ Read More »

Scroll to Top