จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบ นวัตกรรมพัฒนาครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 1-4

     วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

การอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบ นวัตกรรมพัฒนาครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 1-4 Read More »

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Read More »

Scroll to Top