ข่าวกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture promotion activities)

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นายวุฒิชัย สาร […]

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 Read More »

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “งานประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต12 คอง14) ประจำปี 2567”

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. นายศุภมิต

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “งานประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต12 คอง14) ประจำปี 2567” Read More »

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “เทศกาลปิดทองพระเจ้าใหญ่วัดหงษ์ ปีที่ 79”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายชวลิต เจนเจร

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “เทศกาลปิดทองพระเจ้าใหญ่วัดหงษ์ ปีที่ 79” Read More »

การคัดเลือกรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-10.00 น. นายชว

การคัดเลือกรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Read More »

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ขอขอบคุณ นางสาวรัญจวน อังสนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโ

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 Read More »

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ขอขอบคุณ นางอารีย์ เชื้อจิตรนุกูล เจ้าพนักงานธุรการชำนา

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 Read More »

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ขอขอบคุณ นางศิริมนต์ ละมุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระทอง

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 Read More »

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ขอขอบคุณ นายธนภัทร วีรพัฒน์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 Read More »

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ขอขอบคุณ นายเอกชัย หมอกไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริมง

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 Read More »

Scroll to Top