ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

การคัดเลือก ก.ต.ป.น. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ

“การคัดเลือก ก.ต.ป.น. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาภาค

การคัดเลือก ก.ต.ป.น. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ Read More »

นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ประธานคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 -15.30 น.นายเอกอนั

นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ประธานคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

Scroll to Top