พฤษภาคม 2023

สพป.บร.4 จัดประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 งบลงทุน

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:00 น ถึง 16:00 น […]

สพป.บร.4 จัดประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 งบลงทุน Read More »

นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ประธานคณะกรรมการตรวจอาคาร/สิ่งก่อสร้างราชพัสดุที่ขอรื้อถอน

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 นณ โรงเรียนบ

นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ประธานคณะกรรมการตรวจอาคาร/สิ่งก่อสร้างราชพัสดุที่ขอรื้อถอน Read More »

นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายบุญถิ่น มหาสาโร

นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 Read More »

นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ประธานคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 -15.30 น.นายเอกอนั

นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ประธานคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

นายวุฒิชัย สารุสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-15.00น.สำนักงาน

นายวุฒิชัย สารุสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ Read More »

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 จังหวัด ออกตรวจโรงแรม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.คณะกรรมการพิจารณากล

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 จังหวัด ออกตรวจโรงแรม Read More »

นายวุฒิชัย สารุสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย สารุสุข

นายวุฒิชัย สารุสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ Read More »

นายศักดิ์ จันทร์ฝอย ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 4/2566

นายศักดิ์ จันทร์ฝอย ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบ

นายศักดิ์ จันทร์ฝอย ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 4/2566 Read More »

Scroll to Top