Author name: admin

แนวปฏิบัติการนำผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ เทียบกับเกณฑ์ CEFR สูงกว่าระดับ B2 มาใช้ในการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

แนวปฏิบัติการนำผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ เทียบกับเกณฑ์ CEFR สูงกว่าระดับ B2 มาใช้ในการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ Read More »

ประกาศ โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26

ประกาศ โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 Read More »

ประกาศ โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26

ประกาศ โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 Read More »

คู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียน

คู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียน Read More »

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประกาศ ตำแหน่งว่าง/เกณฑ์การย้าย สายครูผู้สอน

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประกาศ ตำแหน่งว่าง/เกณฑ์การย้าย สายครูผู้สอน Read More »

สพป.บุรีรัมย์เขต 4 จัดอบรมสร้างเข้าใจการใช้งานระบบ My Office

วันที่ 6 มกราคม 2567 นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รอง ผู้อ

สพป.บุรีรัมย์เขต 4 จัดอบรมสร้างเข้าใจการใช้งานระบบ My Office Read More »

Scroll to Top