ผอ.สพป.บร.4 นำข้าราชการ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณภาพ จริยธรรมและธรรมาภิบาล

วันที่ 19 มิถุนายน 2566
นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมร้องเพลงชาติ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริตและการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เพื่อประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเขตสุจริต ในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณภาพ จริยธรรมและธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประจำปี พ.ศ.2566

Scroll to Top