ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ขอขอบคุณ นายประสงค์ สังขรัตน์ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บริจาคเงินสมทบ”กองบุญปันน้ำใจ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นเงิน 409 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง…

Scroll to Top