การคัดเลือกรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-10.00 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้มอบหมายให้ นายวุฒิชัย สารุสุข รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลฯ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่ได้ตั้งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความอุตสาหะ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณให้เป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลเกียรติยศ ระดับดีเยี่ยม ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ ห้องประชุม “ฮักกัน สุขใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

Scroll to Top