Author name: ศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 สรุปผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา นักศึกษา ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายชวลิต เจนเจริ […]

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 สรุปผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา นักศึกษา ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Read More »

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00-12.00 น. นายชวลิต เ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท Read More »

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รับนักศึกษา ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายชวลิต เจนเ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รับนักศึกษา ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา Read More »

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 สรุปผลการฝึกประการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา นิสิต ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายชวลิต เจนเจ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 สรุปผลการฝึกประการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา นิสิต ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Read More »

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นายวุฒิชัย สาร

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 Read More »

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รับนิสิต ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยก

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รับนิสิต ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา Read More »

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “งานประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต12 คอง14) ประจำปี 2567”

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. นายศุภมิต

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “งานประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต12 คอง14) ประจำปี 2567” Read More »

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “เทศกาลปิดทองพระเจ้าใหญ่วัดหงษ์ ปีที่ 79”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายชวลิต เจนเจร

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “เทศกาลปิดทองพระเจ้าใหญ่วัดหงษ์ ปีที่ 79” Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบ นวัตกรรมพัฒนาครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 1-4

     วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบ นวัตกรรมพัฒนาครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 1-4 Read More »

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คัดเลือกรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-10.00 น. นายชว

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คัดเลือกรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Read More »

Scroll to Top