Author name: ศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “งานประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต12 คอง14) ประจำปี 2567”

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. นายศุภมิต …

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “งานประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต12 คอง14) ประจำปี 2567” Read More »

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “เทศกาลปิดทองพระเจ้าใหญ่วัดหงษ์ ปีที่ 79”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายชวลิต เจนเจร …

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “เทศกาลปิดทองพระเจ้าใหญ่วัดหงษ์ ปีที่ 79” Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบ นวัตกรรมพัฒนาครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 1-4

     วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 …

การอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบ นวัตกรรมพัฒนาครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 1-4 Read More »

การคัดเลือกรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-10.00 น. นายชว …

การคัดเลือกรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Read More »

การคัดเลือกรางวัล “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ปีที่ 1”

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. นายชว …

การคัดเลือกรางวัล “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ปีที่ 1” Read More »

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ Module ที่ 2 รุ่นที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชวลิต เจน …

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ Module ที่ 2 รุ่นที่ 2 Read More »

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ Module ที่ 2 รุ่นที่ 1

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชวลิต เจนเจ …

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ Module ที่ 2 รุ่นที่ 1 Read More »

การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ปีที่ 1 สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ด้วย สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการคร …

การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ปีที่ 1 สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุ …

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read More »

Scroll to Top