การประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น
     นายเอกอนันต์  ปุริตังสันโต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการกระบวนการทอผ้า และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหม  ณ  มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ  บ้านนาโพธิ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  พระบรมราชินีนาถ (กลุ่มผ้าดุ้มทอง)  ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนามช้าง อารีนา    

Scroll to Top