Author name: นางสาวธิดารัตน์ กาวไธสง

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.     […]

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ Read More »

รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 21/2567

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายชวลิต  เจนเจริญ

รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 21/2567 Read More »

พิธีพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” ภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคติธรรม

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗       น

พิธีพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” ภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคติธรรม Read More »

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.   

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ Read More »

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.    

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ Read More »

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำน

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ Read More »

โครงการปลูกจิตสำนึกในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗  เวลา ๑๕.๐๐ น.   

โครงการปลูกจิตสำนึกในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ Read More »

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ “สุขาดี มีความสุข”

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.    นายชวลิต  เจนเจ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ “สุขาดี มีความสุข” Read More »

Scroll to Top