Author name: นางสาวธิดารัตน์ กาวไธสง

การสัมมนา “การกำหนดแนวทางและรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการส …

การสัมมนา “การกำหนดแนวทางและรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ” Read More »

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมกับคณะกรรมาธิการการศึกษาฯ ลงพื้นที่ รร.ขนาดเล็ก

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการส …

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมกับคณะกรรมาธิการการศึกษาฯ ลงพื้นที่ รร.ขนาดเล็ก Read More »

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่ม รร.พุทไธสง 2

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566   นายชวลิต  เจนเจริญ  ผู้อำนวย …

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่ม รร.พุทไธสง 2 Read More »

ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย (ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)

วันที่  28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.  &nbs …

ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย (ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) Read More »

พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดีเนื่องในวันพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖    นายชวลิต  เจ …

พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดีเนื่องในวันพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 Read More »

ผอ.ชวลิต เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่ม รร.สตึก 5

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566      &nbsp …

ผอ.ชวลิต เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่ม รร.สตึก 5 Read More »

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่ม รร.บ้านใหม่ไชยพจน์ 1

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.    นาย …

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่ม รร.บ้านใหม่ไชยพจน์ 1 Read More »

การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ผ่านรูปแบบ E & J Learning Model

การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา “เรียนดี  มีความสุข”    โดย …

การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ผ่านรูปแบบ E & J Learning Model Read More »

การคัดเลือก ก.ต.ป.น. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ

“การคัดเลือก ก.ต.ป.น. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาภาค …

การคัดเลือก ก.ต.ป.น. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ Read More »

Scroll to Top