รับชมรายการ พฤหัสเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2567

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 

      นายชวลิต  เจนเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า  ข่าว สพฐ.  พร้อมทั้งประชุมบุคลากรในสังกัดเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ  ณ  ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

Scroll to Top