การประชุมการใช้นวัตกรรมแนวทางและแบบฝึกส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.

นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมการใช้นวัตกรรมแนวทางและแบบฝึกส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” โดยใช้รูปแบบ E&J Learning Model ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ณ ห้องประชุมฮักกัน สุขใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

Scroll to Top