รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ระหว่าง วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2567- 1 มีนาคม 2567 ในวันเวลาราชการ

Scroll to Top