วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๔ นำโดย นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม “สพฐ รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพ” ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

Scroll to Top