ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “เทศกาลปิดทองพระเจ้าใหญ่วัดหงษ์ ปีที่ 79”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้มอบหมายให้ นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “เทศกาลปิดทองพระเจ้าใหญ่วัดหงษ์ ปีที่ 79 ณ วัดหงษ์ บ้านศีรษะแรต ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

Scroll to Top