ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) ให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

Scroll to Top