สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (ครั้งที่ 2/2567)

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้นายวุฒิชัย สารุสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมประชุมการลงนามประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น “จังหวัดคุณธรรม” และร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (ครั้งที่ 2/2567) โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

Scroll to Top