สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9/2567

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น.

นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต, ดร.พิทักษ์ สมพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 , ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ ร่วมรับรชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9/2567 ผ่านระบบ Video Conference ประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการและนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ จากนั้น ได้ประชุมเพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

Scroll to Top