ประชุมข้าราชการในสังกัด

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น.

     นายชวลิต  เจนเจริญ   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด  เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

Scroll to Top