ผ้าป่าสามัคคี “กองทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์”

วันที่ 30 มีนาคม 2567

นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้นายวุฒิชัย สารุสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต4 และคณะ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี “กองทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์“ ณ โดทอเนกประสงค์ รร.อนุบาลบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผูว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธี มียอดรวมผ้าป่าฯ จำนวน 766,834 บ

Scroll to Top