จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นายวุฒิชัย สารุสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และ นายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 และมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการที่สมควรได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567      

โดยมี นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธีเป็นผู้มอบ ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม)

Scroll to Top