สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมประชุมทางไกล แนวทางการปฏิบัติราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น.

    นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  มอบหมายให้ นายวุฒิชัย  สารุสุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  และคณะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting  เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติราชการ ได้แก่

1.  คัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

2.  การคัดเลือกรอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา

3.  การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ตำแหน่งนักการภารโรงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)

ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

Scroll to Top