พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารี

วันที่ 29 เมษายน 2567 นายชวลิต  เจนเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔  มอบหมายให้ ดร.พิทักษ์  สมพร้อม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔    ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารี ณ วัดสุคันธวารี ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

Scroll to Top