สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมพิธีเปิด “สุขาดี มีความสุข”

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.

   นายชวลิต  เจนเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  พร้อมด้วยนายเอกอนันต์  ปุริตังสันโต  นายวุฒิชัย  สารุสุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด  ร่วมพิธีเปิด “Kick Off”  สุขาดี  มีความสุข  ผ่านระบบ Video Conference ณ โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์  อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนุ  วงษ์จินดา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน  และพลตำรวจเอกเพิ่มพูน  ชิดชอบ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานในพิธีเปิด

Scroll to Top