สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ “สุขาดี มีความสุข”

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.

   นายชวลิต  เจนเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔  มอบหมายให้นายเอกอนันต์  ปุริตังสันโต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔  และบุคลากรใรสังกัดที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ  “สุขาดี  มีความสุข”  ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting   ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔  โดยมี ดร.ภูธร  จันทะหงษ์  ปุณยจรัสธำรง  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานการประชุม 

Scroll to Top