โครงการปลูกจิตสำนึกในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗  เวลา ๑๕.๐๐ น.

     สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ นำโดย นายชวลิต  เจนเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ หอประชุมโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม อ.บ้านใหม่ไชยพจน์  จ.บุรีรัมย์  โดยมีนายภูษิต  เล็กอุดากร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธี   

Scroll to Top