พิธีมอบรางวัลและเครื่องหมายยกย่องเชิดชูเกียรติ

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติมอบรางวัลและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1-4 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ โดยมี นายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน ในคราวประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 (ครั้งที่ 6/2567) ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

ในครั้งนี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1-4 และสพม.บุรีรัมย์ ได้รับรางวัลและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ จำนวน 3 รายการ ทั้งสิ้น 10 ราย ดังต่อไปนี้

          1. รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 4 ราย

          2. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2567 ระดับเขตตรวจราชการที่ 13 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1-4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จำนวน 5 ราย          

3. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2567 ระดับ สพฐ. สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จำนวน 1 ราย

Scroll to Top