พิธีเสกนำ้พระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗  เวลา ๑๕.๐๐ น.

     นายชวลิต  เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๔ มอบหมายให้นายวุฒิชัย  สารุสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔    เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ  ๒๘  กรกฏาคม ๒๕๖๗ ณ พระอุโบสถ วัดกลางพระอารามหลวง  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี  นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีพระธรรมวชิรสุตาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีคณะหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี

โดยในเวลา 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ ที่บริเวณหน้าพระอุโบสถ จากนั้นพราหมณ์ได้อ่านโองการบูชาฤกษ์ เมื่อเสร็จพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการเข้าสู่ด้านในพระอุโบสถ ประกอบ พิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และร่วมกันอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล และในเวลา 17:00 น. ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการ พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ประกอบพิธี เจิมเทียนชัย เทียนมหามงคล และเทียนพุทธาภิเษก และเมื่อถึงฤกษ์เวลา17:09 น. พระธรรมวชิรสุดาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก โดยมี พระสงฆ์ สมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย และดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ จากนั้นพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์จนถึงบทไตรสรณคมน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์จุดเทียนมหามงคล เทียนทำน้ำมนต์ และเทียนนวทรคุณ พระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ต่อจนจบ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นิมนต์พระสงฆ์เถราจารย์ ซึ่ง ประกอบด้วย พระธรรมวชิรสุตาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระราชพิศาลสุธี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ฝ่ายธรรมยุต) พระสังวรวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดสะพานดำ พระครูประดิษฐ์ปัญญาภรณ์ เจ้าคณะตำบลหลักเขตขึ้นอาสนสงฆ์ และนิมนต์พระศรีพระครูปริยติธรรมนิเทศ เจ้าคณะตำบลบ้านยาง/ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางพระอารามหลวง พระครูเกษมปริยัตยาทร วัดกลางพระอารามหลวง พระครูศรีปริยัติติธีรคุณ วัดกลางพระอารามหลวง พระปลัดสุทัศน์ สุทสสโน วัดกลางพระอารามหลวงขึ้นอาสนสงฆ์เพื่อสวดภารวารเป็นชุดที่ 1 เจ้าหน้าที่ได้นิมนต์พระมหาอานันท์ อานนทสิริ เปรียญธรรม 9 วัดทุ่งโพธิ์(ธ) พระครูสุภัทรธรรมาทร เจ้าอาวาสวัดบ้านถนนกะสัง (ธ) พระครูวินัยธรนิรวัชช์ โชติวโร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ) รักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ (ธ) และพระครูสมุห์เอกชัย ปญญาวโร วัดบ้านถนนกระสัง (ธ) ขึ้นอาสนสงฆ์เพื่อสวดภารวารเป็นชุดที่ 2 จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบพิธีจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียงสวดภาณวาร เจ้าหน้าที่อาราธนาพระสงฆ์สวดภาณวาร พระสงฆ์ร่วมกันสวดภาณวารสลับกันกับการเจริญจิตภาวนา อธิษฐานจิต กระทั่งเวลา 20.00 น.จึงเสร็จพิธี โดยในวันพรุ่งนี้ 8 กรกฎาคม 2567 จะมีพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

Scroll to Top