วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ ๒๑ ปี

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔   นำโดยนายชวลิต  เจนเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔  จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม และถวายปิ่นโตแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครบรอบ ๒๑ ปี ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ

Scroll to Top