ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยใหม่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗ อัตรา ๔ วิชาเอก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ๑ ราย (บัญชี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔) พลศึกษา ๑ ราย (บัญชี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔) คณิตศาสตร์ ๑ ราย (บัญชี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓) และภาษาไทย ๔ ราย (บัญชี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓) โดยได้กล่าวต้อนรับ และแนะนำการประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดี ระเบียบวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ ฯลฯ ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

Scroll to Top