กิจกรรม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

QR Cord กลมพฒฯ

สแกน QR Code เพื่ออ่านข้อมูล

หรือ

คลิกที่ลิ้งค์เพื่ออ่านข้อมูล : https://shorturl.asia/XsJl0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved