ผู้ดูแลระบบ (Administrator)

ชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ICT TEACHER CLUB OF BURIRAM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE

 

  somkid  

 

 นายสมคิด จันนวล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
หน่วยงาน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0982296727  อีเมล์ :  
FB : 

Line ID : 
ภารกิจงาน : admin

 
     
     

 

 

นายเชิดชัย  รักษาอินทร์
ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  

หน่วยงาน โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0816003317  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
FB:  @เชิดชัย เชิดชัย

Line ID : เชิดชัย เชิดชัย เว็บไซต์ : 
ภารกิจงาน : admin 1
 

 
     
         
       

ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (สาขาคอมพิวเตอร์)
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์  เขต 4
ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0872458534  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
FB: @ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์

Line ID : DR.SUWAT ED.14 KKU เว็บไซต์ : www.drsuwat.com
ข้อมูลสารสนเทศ : [รู้จักดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์] [ผลงานดีเด่น]

ห้องเรียนออนไลน์ : [Link]
ภารกิจงาน : admin 2
 

 
   
         
     

 

 นายปรัชญา พลพุฒินันท์

ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
หน่วยงาน โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0872407899 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
FB : @ปรัชญา พลพุฒินันท์

Line ID : pratya789.net เว็บไซต์ : https://pratya789.net/
ภารกิจงาน : admin 3
 

 
     
         
     

 

นายทานิน  จันทะขาล

ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึุกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
หน่วยงาน โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0899473325 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
FB : @Thepthanin

Line ID: thepthanin เว็บไซต์ : https://wanasan.ac.th
ภารกิจงาน : admin 4
 

 
     

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved