วันที่ 31 สิงหาคม 2564

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning” สำหรับครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ณ ห้องประชุมอาคารหลังใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2564  สำหรับครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนละ 1 คน  โดยแบ่งเป็น 10 รุ่น ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติ ประกาศและคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์

       พระปลัดไมตรี ทนฺตกาโย หัวหน้าสำนักสงฆ์โนนสมบูรณ์ ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรหลัก, โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการนำของนางช่วงมณี จงเพียร พุฒสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นวิทยากรร่วม, นางสำเนียง ประนัดศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

240827069 880527315927240 6565734637672797463 n

240642888 880528765927095 2733450820309337443 n240831942 880528672593771 5838166590450334800 n

240888689 880532005926771 6671089389261289317 n

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved