วันที่ 10 กันยายน 2564

      นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  พร้อมด้วยนายวิทยา  นนท์นภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และคณะ อ.ก.ต.ป.น. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2/2564  โรงเรียนในสังกัด อ.บ้านใหม่ไชยพจน์  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสุคันธารมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

S 8462400

S 8462437

รูปภาพเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100027944383010&set=a.925294555078682

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved