วันที่  17 กันยายน 2564

        นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4   พร้อมด้วย อ.ก.ต.ป.น. คณะที่ 8  ประกอบด้วบ  นายวิทยา  นนท์นภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4,  นางกฤษณา  เกลียววงศ์  ผอ.รร.วัดสิริมงคล,  นายวราพงษ์  พรมไธสง  ผอ.รร.อมรสิริสามัคคี,  นายสุพจน์  ฝาคำ  ผอ.รร.วัดฤาษีสถิต  และนายสนิท  เกไธสง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ครั้งที่ 2/2564  กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์1, 2  ณ  ห้องประชุม รร.อนุบาลนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์  จ.บุรีรัมย์

 

S 8544352

S 8544408

 

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/media/set/?vanity=100027944383010&set=a.929802094627928

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved