"สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2566"

201170

วันที่ 13มกราคม 2566

     นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้ นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 พร้อมคณะ มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2566ให้กับ โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ อ.พุทไธสง และโรงเรียนวัดชายอรัญ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

S 6053913

S 6053907

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved