วันที่ 4 ตุลาคม 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปนะถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นำโดยนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ .สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต และนางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก นำโดยนางสาวศิริวรรณ แสงจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวนิพัชดา พวยอ้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
S 8740904
 
S 8741020
 
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved