"สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.)"

S 9486476

วันที่ 1 มีนาคม 2566

        นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอและคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ (ครั้งที่ 2/2566) ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนอำเภอพุทไธสง โดยมีนายตวงอัฐ บุตรวิชา นายอำเภอพุทไธสงเป็นประธานการประชุม

S 9486478

S 9486461

S 9486447

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved