วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.  นายวิทยา  นนท์นภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อรับฟังคำชี้แจงและเลือกโรงเรียน  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4   

4112020 ๒๐๑๑๐๔ 106

4112020 ๒๐๑๑๐๔ 18

4112020 ๒๐๑๑๐๔ 100

 

รูปภาพเพิ่มเติม

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved